KREATIININ TOIMINTA KEHOSSA

Moni tietää kreatiinin tärkeydestä tai tietää sen olevan yksi suosituimmista lisäravinteista kautta aikojen. Moni ei kuitenkaan tiedä mitä kreatiini on tai miten se toimii solutasolla. Kreatiinifosfaatti, mikä on kreatiinin molekyylimuoto soluissa, tuottaa lihaskudoksille välittömästi energiaa estäen samalla lihaksen ennenaikaisen väsymisen.

Kreatiini näin vahvistaakin lihaskuitujen supistelua ja auttaa näin suoriutumaan useammasta toistosta, juoksemaan nopeammin tai tuottamaan nopeammin enemmän voimaa. Kreatiini edesauttaa nesteen säilymistä lihaskudoksessa, mikä auttaa voimantuotossa ja parantaa kestävyyttä sekä laajentaa lihaskudoksen kokoa. Kreatiini on siis hyvin merkittävässä osassa kehomme energiantuotantoa. Korkean intensiteetin ja räjähtävän voiman tuottoa ei olisi ilman kreatiinia. Tähän juuri perustuukin kreatiinin teho ja myös sen suosio. 

KREATIININ HYÖDYT URHEILIJALLE

Kreatiinin on tunnetusti todistettu parantavan suorituskykyä ja antavan lisätehoa treeniin. Kreatiini auttaa todistetusti etenkin räjähtävyyttä vaativissa lajeissa ja parantaa voimatasoja sekä edistää voimantuottoa. Kreatiinin on myös tutkittu vaikuttavan positiivisesti anaerobiseen kapasiteettiin ja suorituskykyyn sekä lihaskudoksen volyymiin. Kreatiinihan tunnetusti juuri saa aikaan lihaskudoksen laajenemisefektin. 

ERI KREATIINIVALMISTEIDEN EROT

Kreatiinin noustessa yhä suositummaksi lisäravinteeksi, kasvaa myös tarjonta sitä mukaa markkinoilla jatkuvasti. Kaikki väittävät olevansa aiempia tehokkaampia ja parempia. Mitä eroa eri kreatiineilla sitten on? 

Kreatiinimonohydraatti, kuten esimerkiksi Mass Creapure Creatine, on yleisin kaikista kreatiinilaaduista Sitä on myös eniten tutkittu kautta aikojen. Kreatiinimonohydraatti on muodossa, jossa se tuottaa 88% puhdasta kreatiini per molekyyli, toisin sanoen siis 1g nautittua kreatiinia vastaa kehossa määrää 4.4g. 

580x384-mass-wk24-jb-creapure-091425

Mikronisoitu kreatiini on periaatteessa kreatiinimonohydraatti sekin. Tämän laadun molekyylit vain ovat pienempiä. Mikronisoitu tarkoittaakin juuri molekyylien pienentämistä tai leikkaamista/halkaisua. Mikronisointi auttaa molekyylien imeytymistä nopeammin kehossa. Juuri lisäravinteen imeytymisnopeus onkin yksi seikka, mikä vaikuttaa tuotteen hintaan. Nopeammin imeytyvä tuote on usein pidemmälle kehitetty tai sen valmistuprosessi on pidempi, jolloin tuotteen myyntihintakin on tästä syystä monesti korkeampi. 

Kreatiinifosfaatin voisi kuvitella imeytyvän nopeammin, sillä normaalistihan kreatiinin pitää kehossa ensin yhdistyä fosfaattiin ja sen jälkeen imeytyä solukkoon. Näin ei kuitenkaan ole, sillä kreatiinifosfaatissa on kreatiinia 62.3% molekyyliä kohden, kun kreatiinimonohydraatissa on huimat 88%. Kreatiinisitraatti sekoittuu muita kreatiinilaatuja paremmin, mutta siinä on vain 400mg kreatiinia per gramma. Joidenkin vatsalle sitraatti sopii muita kreatiineja paremmin. 

Kreatiini-ethyl-ester, CEE, taas on super nopeasti imeytyvä kreatiini. Siinä kreatiinimonohydraatti on kiinnittyneenä esteriin, ja tuloksena on jopa 10 kertaa normaalia kreatiinia nopeammin imeytyvä valmiste. Kreatiini Kre-Alkalyn on nopeammin imeytyvä kreatiinilaatu, kuten edellä mainittu CEE. Siinä on normaalia korkeammat PH –arvot, minkä on tutkittu nopeuttavan imeytymistä.

 11073461-1214309074170772

 
KLIKKAAMALLA BANNERIA PÄÄSET SUORAAN KREATIINIKAUPPAAN!  
 
300x250-mass-wk25-why-shop-ppc
 
 
 
 
 

Ei tagejaKirjoittaja ja asiantuntija