Kirjoittaja Nea Kurvinen 
 
 
Verenpaine ja liikunta
 
Verenpaine tarkoittaa valtimoissa olevaa painetta,joka syntyy sydämen pumpatessa verta verenkiertoon. Verenpaine kohoaa hetkellisesti jännittämisen, liikkumisen ja ponnistelun myötä, jatilapäinen verenpaineen vaihtelu onkin normaalia. seimmilla ihmisillä verenpaine nousee pysyvämmin paitsi ikääntymisen, myös esimerkiksi painonnusun, sairauksien ja lääkitysten myötä. Myös
anabolisten steroidien käytön on todettu nostavan verenpainetta. Pitkään jatkuva kohonnut verenpaine voi johtaa valtimoiden vaurioitumiseen ja kovettumiseen, ja seurauksena voi olla myösaivohalvaus, aivoinfarkti, sepelvaltimotauti tai muu valtimotauti. Kohonnut verenpaine voi aiheuttaa myös sydämen vajaatoimintaa ja munuaisten toiminnan häiriintymistä. Matalasta verenpaineesta voi sen sijaan olla hyötyä edellämainittujen tautien riskin pienentyessä huomattavasti. 
verenpaine1
 
 
Verenpaine on normaali, kun se on alle 130/85 mmHg
(millimetriä elohopeaa). Isompi luku on
systolinen eli yläpaine (paine sydämen supistuksen
aikana), ja pienempi luku diastolinen eli
alapaine (paine sydämen lepovaiheessa). Verenpainee
n katsotaan olevan koholla, kun yläpaine on
yli 140 tai alapaine yli 90. 
verenpaine2
 
Verenpaineen mittaaminen käy helposti kotona automaattisella verenpainemittarilla, joita myyvätnykyään paitsi apteekit myös monet muut liikkeet. Mittauksia tekevät myös terveyskeskukset, työterveyshuolto ja apteekitkin. Juuri ennen verenpaineen mittausta on suositeltavaa välttää raskastaliikuntaa, tupakointia sekä kofeiinipitoisten juomien juomista.Millä sitten kohonnutta verenpainetta voidaan
alentaa, tai pitää verenpaine hyvällä tasolla?Liikunnan vaikutus on huomattava, ja usein puhutaankin niin sanotusta urheilijan verenpaineestakun verenpaine on matala. Liikunnan vaikutusta vereenverrataankin verenpainelääkkeiden vaikutukseen, sillä
terveysliikuntasuosituksen mukainen liikunta vähentää tutkimustenmukaan systolista lepoverenpainetta keskimäärin 5mm
Hg, ja diastolista painetta 2mmHg henkilöllä,jolla on kohonnut verenpaine.Liikunnan vaikutus verenpaineeseen perustuu moneen
mekanismiin. Liikunta lisää sympaattisenhermoston aktiivisuutta, jolloin veren virtaus lihaksistoon lisääntyy, ja vähentää verisuoniston ääreisvastusta. Samalla liikunta muuttaa verisuonissaverenpainetta säätelevien painereseptoreiden toimintaa, ja näiden kolmen tekijän seurauksena verenpaine pienenee paitsi liikunnan aikana myöslevossa ollessa. Tehokkain vaikutus verenpaineen laskuun liikunnalla on silloin, kun yhdistetään vähintään 30 minuuttia kerrallaan kestävää päivittäintoistuvaa kestävyysliikuntaa pienillä vastuksilla
ja runsailla toistoilla tehtyyn lihaskuntoharjoitteluun.
 
Miksi sitten esimerkiksi ahkeran kuntosalilla kävijän tulisi huomioida verenpaineensa? Ilman selkeää syytä kohonneesta verenpaineesta kärsivälle ei suositella painonnostoa, kehonrakennusta taivoimaharjoittelua ylipäätään, eikä muutenkaan äärirajoille yltäviä ponnistuksia jolloin verenpainenousee hetkellisesti hyvin korkeaksi. Tällaisen liiallisen rasituksen seuraukset voivat olla
kohtalokkaat sydämelle, ja seurauksena sydämen vajaatoiminta. Kohonnut verenpaine voi olla täysin oireeton, kun taas vuorostaan muutoin vaaratonmatala verenpaine voi oireilla huimauksena,josta voi seurata kaatuminen ja loukkaantuminen. Riskien minimoimiseksi oman terveyden javerenpaineen seuraaminen onkin paitsi kohtuuhintaista, myös järkevää. 
verenpaine3
 

 
LÄHTEET
American Academy of Pediatrics. 2001. Medical Condi
tions Affecting Sports Participation.
Pediatrics 2001;107 no. 5:1205-1209.
Kukkonen-Harjula, K. 2011. Kohonnut verenpaine. Kir
jassa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T,
toim. Terveysliikunta. Helsinki: Duodecim 2011: 131
–136.
http://www.ukkinstituutti.fi/ 
 

Ei tagejaKirjoittaja ja asiantuntija