Kreatiinifosfaatti, mikä on kreatiinin molekyylimuoto soluissa, tuottaa lihaskudoksille välittömästi energiaa estäen samalla lihaksen ennenaikaisen väsymisen. Kreatiini näin ollen vahvistaa lihaskuitujen supistelua ja auttaa näin suoriutumaan useammasta toistosta, juoksemaan nopeammin tai tuottamaan nopeammin enemmän voimaa. Kreatiini edesauttaa nesteen säilymistä lihaskudoksessa, mikä auttaa voimantuotossa ja parantaa kestävyyttä sekä laajentaa lihaskudoksen kokoa.

Kreatiini on käytännössä energian ja voiman lähde ATP:n tuotannolle, mikä juuri vaikuttaa räjähtävän voiman tuotantoon. Kreatiini on yksi tutkituimmista lisäravinteista ja sen on todettu olevan myös yksi turvallisimmista. Kreatiini on siis hyvin merkittävässä osassa energiantuotantoa. Korkean intensiteetin ja räjähtävän voiman tuottoa ei olisi ilman kreatiinia. Siksipä juuri kreatiinin käyttö lisäravinteena on niin hyödyllistä.

Kreatiinin on tunnetusti todistettu parantavan suorituskykyä ja antavan lisätehoa treeniin. Kreatiini auttaa todistetusti etenkin räjähtävyyttä vaativissa lajeissa ja parantaa voimatasoja sekä edistää voimantuottoa.

Kreatiini myös edistää palautumista. Erään tutkimuksen mukaan joukosta urheilijoita, lihaskudoksen korjausprosessi ja palautuminen oli tehokkaampaa kreatiinia nauttivien kohdalla. Kreatiinin osoitettin vähentävän lihaskudoksen vaurioita rasituksen aikana ja sen jälkeen.

Kreatiinin on myös tutkittu vaikuttavan positiivisesti anaerobiseen kapasiteettiin ja suorituskykyyn sekä lihaskudoksen volyymiin. Kreatiinihan tunnetusti juuri saa aikaan lihaskudoksen laajenemisefektin. Kreatiini saa aikaan reaktion lihassolukossa, mikä saa solut laajenemaan. Suuri osa tästä on toki nestettä, kreatiinin onkin tutkittu lisäävän elopainoa jopa 6 paunaa.

Kreatiinin noustessa yhä suosiummaksi lisäravinteeksi, kasvaa myös tarjonta markkinoilla jatkuvasti. Kaikki väittävät olevansa aiempia tehokkaampia ja parempia. Mitä eroa eri kreatiineilla sitten on?

Kreatiinimonohydraatti, kuten esimerkiksi Mass Creapure Creatine, on yleisin kaikista kreatiinilaaduista- sitä on myös eniten tutkittu kautta aikojen. Kreatiinimonohydraatti on muodossa, jossa se tuottaa 88% puhdasta kreatiini per molekyyli, toisin sanoen siis 1g nautittua kreatiinia vastaa kehossa määrää 4.4g.

Mikronisoihtu kreatiinion periaatteessa kreatiinimonohydraatti sekin. Tämän laadun molekyylit vain ovat pienempiä. Mikronisoitu tarkoittaakin juuri molekyylien pienentämistä tai leikkaamista/halkaisua. Mikronisointi auttaa molekyylien imeytymistä nopeammin kehossa. Juuri lisäravinteen imeytymisnopeus onkin yksi seikka, mikä vaikuttaa tuotteen hintaan. Nopeammin imeytyvä tuote on usein pidemmälle kehitetty tai sen valmistuprosessi on pidempi, jolloin tuotteen myyntihintakin on korkeampi.

Kreatiinifosfaatin voisi kuvitella imeytyvän nopeammin, sillä normaalistihan kreatiinin pitää kehossa ensin yhdistyä fosfaattiin ja sen jälkeen imeytyä solukkoon. Näin ei kuitenkaan ole, sillä kreatiinifosfaatissa on kreatiinia 62.3% molekyyliä kohden, kun kreatiinimonohydraatissa on huimat 88%.Kreatiinisitraatti sekoittuu muita kreatiinilaatuja paremmin, mutta siinä on vain 400mg kreatiinia per gramma. Joidenkin vatsalle sitraatti sopii muita kreatiineja paremmin. Kreatiini-ethyl-ester, CEE, taas on super nopeasti imeytyvä kreatiini. Siinä kreatiinimonohydraatti on kiinnittyneenä esteriin, ja tuloksena on jopa 10 kertaa normaalia kreatiinia nopeammin imeytyvä valmiste. Kreatiini Kre-Alkalyn on nopeammin imeytyvä kreatiinilaatu, kuten edellä mainittu CEE. Siinä on normaalia korkeammat PH –arvot, minkä on tutkittu nopeuttavan imeytymistä.

Kuten aiemmin mainittiin, soveltuu kreatiini moniin eri lajiin sen ominaisuuksiensa vuoksi. Se sopii kaikille urhielijoille, jotka haluavat joko lihasmassan kasvua, voimatasojen nousua, räjähtävän voiman paranemista sekä suorituskyvyn lisäystä. Se sopii niin voimailulajeihin kuin räjähtävän nopeisiinkin lajeihin, kuten juoksuun tai vaikka jalkapalloon ja jääkiekkoon.